اسامی کارکنان دانشکده علوم و فن آوری های نوین پزشکی

 
 
معاونت پشتیبانی (به ترتیب حروف الفبا)

      -    
مهرداد آزادی (مدیر امور اداری و عمومی)

      -     لیلا بهزادی (مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی)
      -     امین پرادین (نیروی خدماتی)
      -          زهرا زینلی ( کارگزین)
      -     هیبت اله زارع (نیروی خدماتی) 
-         سعیدرضا شکرریزی (رئیس حسابداری)
-          حسین صادقی ( نامه رسان)
-          فاطمه کشاورزی  (مسئولIT ، مدیر روابط عمومی )
 سمیه مصطفوی ( منشی دفتر ریاست و رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان )معاونت آموزشی :
      -  فریبا غلامی 
        -    مارال کریمی
-   زهرا زینلی      
 

معاونت پژوهشی : 
         - مریم محمودی نیا (کارشناس آزمایشگاه بیولوژی تولید مثل)
         - ندا محمدی (کارشناس آزمایشگاه علوم اعصاب)
        - 
سوسن وزیری (کارشناس پژوهشی - مسئول کتابخانه)
        - لاله مهبودی (کارشناس آزمایشگاه مرکزی)
        - فرهاد غنی زاده (کارشناس آزمایشگاه مرکزی)

     
     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-29 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ