مدیر گروه
دکتر علی اکبر علیزاده

دکتر علیزاده

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:    alizadehaa@sums.ac.ir

شماره تماس : 8- 32340774 و 32305471 – داخلی 121

***************************************************************

معاون آموزشی  گروه

دکتر محبوبه رزم خواه


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:       razmkhahm@sums.ac.ir


***************************************************************

معاون پژوهشی گروه

دکتر نگار آذرپیرا

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: 

***************************************************************

دکتر فرزانه خادمی


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:

ماره تماس : 8- 32340774 و 32305471 – داخلی 110

***************************************************************

دکتر عباس قادری 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: ghaderia@sums.ac.ir

***************************************************************
دکتر زهرا امیر غفران
دکتر امیر غفران

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
Email: amirghz@sums.ac.ir

***************************************************************
دکتر سید مصطفی شید موسوی

دکتر شید موسوی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV 

Emailmmoosavi@sums.ac.ir
***************************************************************
دکتر طاهره طلایی 

دکتر ظریفکار

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: talaeit@sums.ac.ir 

***************************************************************
دکتر فرزانه دهقانی 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: dehghanf@sums.ac.ir 

***************************************************************

دکتر علی اکبر محمدی
دکتر محمدی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:

***************************************************************

دکتر بیتا گرامی زاده نایینی
دکتر گرامی زاده

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV 

Email: geramib@sums.ac.ir

***************************************************************

 

دکتر مهدی دیانت پور 


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV


Email:

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-12 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ