مدیر گروه
دکتر علی اکبر علیزاده

دکتر علیزاده

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:    alizadehaa@sums.ac.ir

شماره تماس : 8- 32340774 و 32305471 – داخلی 121

***************************************************************

معاون آموزشی  گروه

دکتر محبوبه رزم خواه


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:       razmkhahm@sums.ac.ir


***************************************************************

معاون پژوهشی گروه

دکتر نگار آذرپیرا

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: 

***************************************************************

دکتر جعفر آی
دکتر آی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV 
Email:  Jafar_ai@tums.ac.ir 

***************************************************************

دکتر فرزانه خادمی


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:

ماره تماس : 8- 32340774 و 32305471 – داخلی 110

***************************************************************

دکتر مریم ذاکری نیاسوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

 Email: 

***************************************************************
دکتر عباس قادری 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: ghaderia@sums.ac.ir

***************************************************************
دکتر محمد مهدی ثاقب


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email:

***************************************************************
دکتر زهرا امیر غفران
دکتر امیر غفران

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
Email: amirghz@sums.ac.ir

***************************************************************
دکتر سید مصطفی شید موسوی

دکتر شید موسوی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV 

Emailmmoosavi@sums.ac.ir
***************************************************************
دکتر اسد الله ظریف کار

دکتر ظریفکار

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email:  zarifkara@sums.ac.ir
***************************************************************
دکتر علی اکبر محمدی
دکتر محمدی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 Email:

***************************************************************

دکتر بیتا گرامی زاده نایینی
دکتر گرامی زاده

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV 

Email: geramib@sums.ac.ir

***************************************************************
دکتر حسن آذری

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: azari.hassan@gmail.com 

***************************************************************
دکتر مجید فردایی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email: mfardaei@sums.ac.ir 

***************************************************************
دکتر عباس شفیعی

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

Email:

***************************************************************
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 8:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ