زمینه های تحقیقاتی

-          طراحی و اجرای پروژه ها در جهت پزشکی ترمیمی (Regenerative medicine)؛ فناوری سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

·         دارو رسانی هدفمند با استفاده از سیستم های بر پایه­ ی نانوفناوری و مهندسی بافت

·         ژن­ رسانی هدفمند با استفاده از  وکتور های غیر ویروسی، و نانو ذرات پلیمری

·         مطالعات آزمایشگاهی در جهت بررسی سمیت نانو ذرات و بیو مواد مورد استفاده در سازه های بیولوژیک مهندسی بافت شده و نیز در جهت سلول درمانی و دارورسانی

·         ساخت و تهیه سازه های بیولوژک با استفاده از تکنیک های مهندسی بافت به منظور بافت های مختلف

·         تهیه­ ی نانوزیست حسگرها با استفاده از میکروالکترودها بر اساس سیستم lab on a chipبرای ردیابی و بررسی عملکرد سلولهای توموری و سرطانی

·         استفاده از فرآیند میکرو/نانوفلوئدیک در جهت مهندسی بافت، سلول و ژن درمانی

·         سلول درمانی درجا در انواع بیماریهای مرحله انتهایی و سرطانی

·          مهندسی بافت : قلب و عروق، کبد، گناد، چشم، سیستم عصبی، دندان، استخوان و غضروف ...

·         جداسازی، ارزیابی و ذخیره سازی استاندارد سلول های بنیادی


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-21 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ