اعضاء هیات علمی گروه بیولوژی تولید مثل

دکتر بهمن پور

دکتر صغری بهمن پور (استاد مدعو و مدیر گروه)
دکترای آناتومی، بافت و جنین شناسی

ایمیل :   bahmans@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32305886 
داخلی 3085
 
دکتر پارسانژاد

دکتر محمدابراهیم پارسا نژاد (استاد مدعو)
متخصص زنان و زایمان
فلوشیپ نازایی و اندوسکوپی


ایمیل :   meparsanezhad@yahoo.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32332365
 
دکتر تابعی

دکتر محمدباقر تابعی (استاد مدعو)
دکترای ژنتیک

ایمیل :   beismb@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32349610
 

 
دکتر محمدحسین دباغ منش (استاد مدعو)
متخصص داخلی ، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم


ایمیل :   dabbaghm@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32349610
 
دکتر زال

دکتر فاطمه زال
دکترای بیوشیمی

ایمیل :  fatemehzal@yahoo.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32333138
داخلی 215
 
 
دکتر صمصامی

دکتر عالمتاج صمصامی
 (استاد مدعو)
متخصص زنان و زایمان
فلوشیپ نازایی

ایمیل :  samsamia@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32332365
  
دکتر ضیغمی

دکتر شهریار ضیغمی (استاد مدعو)
متخصص ارولوژی و فلوشیپ یوروآنکولوژی

ایمیل : zeghamishahryar@yahoo.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32331006


دکتر ساناز علایی

دکتر ساناز علایی
دکترای بیولوژی تولید مثل

ایمیل: alaee@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32340032


 
دکتر غارثی فرد

دکتر بهروز غارثی فرد (استاد مدعو)
دکترای ایمنولوژی

ایمیل : gharesifb@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32351575
  
دکتر مصباح

دکتر سید فخرالدین مصباح (استاد مدعو)
دکترای علوم تشریحی

ایمیل : mesbahf@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32304372


 
دکتر کشتگر


 دکتر سارا كشتگر (استاد مدعو)
دکترای فیزیولوژی

ایمیل : keshtgar@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32302026

دکتر نام آور جهرمی
 
دکتر بهینه نام آور جهرمی (استاد مدعو)
متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی

ایمیل : namavarb@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32332365
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ