معاونت آموزشی

 
دکتر علیقلی
 
 
دکتر هادی علیقلی

استادیار گروه علوم اعصاب و

معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی


*********************************************************************

 
معاونت پژوهشی

 
دکتر ظریف کار
 

دکتر اسد اله ظریف کار
 
استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-29 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ