اعضای هیات علمی گروه علوم اعصاب: 

دکتر ترابی نامی  
دکتر محمد نامی (مدیر گروه)
دکترای تخصصی علوم اعصاب
نورو سومنولوژیست

ایمیل : 
torabinami@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32305488 و  32305471 داخلی 113

دکتر اوجی  
دکتر علی اکبر اوجی (استاد مدعو)
دکترای بیوشیمی
ایمیل : owjiaa@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32303029

 
دکتر امام قریشی
دکتر معصومه امام قریشی (استاد مدعو)
دکترای فارماکولوژی
ایمیل : emamm@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32306866
 
دکتر حسن آذری

دکتر حسن آذری (استاد مدعو)
دکترای آناتومی و سلول های بنیادی
فوق دکترای علوم اعصاب ترمیمی

ایمیل : 
azari.hassan@gmail.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس : 32304372

دکتر برهان حقیقی
دکتر افشین برهان حقیقی (استاد مدعو)
متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب و فلوشيپ نورولوژي عروقي – مداخله اي

ایمیل : 
borhanihaghigi@yahoo.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 36121065

دکتر تقی پور

دکتر موسی تقی پور (استاد مدعو)
متخصص جراحی مغز و اعصاب

ایمیل : 
taghipom@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 36279319

 

دکتر ظریف کار
دکتر اسداله ظریفکار (استاد مدعو)
دکترای فیزیولوژی

 ایمیل : 
zarifkara@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32302026

 
 
دکتر علیقلی
دکتر هادی علیقلی 
دکترای تخصصی علوم اعصاب ایمیل :  
aligholi@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32305471 داخلی 116

دکتر فرخی
دکتر مجیدرضا فرخی (استاد مدعو)
متخصص جراحی مغز و اعصاب

ایمیل : 
farokhim@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 36125864

 

دکتر غنی زاده
دکتر احمد غنی زاده (استاد مدعو)
فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و نوجوانان
ایمیل :  sina.tums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 36279319
  
دکتر نام آور
دکتر محمدرضا نام آور (استاد مدعو) 
 دکترای علوم تشریحی

ایمیل : 
namavarm@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 32305886 
داخلی 3084


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ