جهت ثبت نامه در کارگاه تعاملی Electrical Neuro-Imaging Essentials به نکات زیر توجه فرمایید: 

ظرفیت 40 نفر، هزینه 90 هزار تومان

دانشجویان دکترای تخصصی  علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز رایگان

 پژوهشگران NSL: 80%  تخفیف

 اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی شیراز و اعضای پیوسته انجمن علوم اعصاب ایران : 50% تخفیف

نحوه ثبت نام: واریز مبلغ به  شماره  حساب

5255908358 درآمد های اختصاصی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

ایمیل یا فاکس فیش وازیری  و یا مراجعه حضوری به دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی، طبقه دوم، واحد 21

سرکار خانم شریفی


 .... 1st Iranian IBRO/APRC School of Congnitive Neuroscience on Human Brain Mapping ... more

 ..... The 1st  International Symposium on Advanced Neuroimaging in Epilepsy  ... more

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-3 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ