مدیریت گروه

 
دکتر امام قریشی

  CV دکتر محمد نامی 

معاون پژوهشی دانشکده 

سردبیر مجله JAMSAT


مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 

شماره تماس : 32305488 و 32305471 داخلی 113 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 14:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ