اعضای هیات علمی گروه نانوفن آوری پزشکی


دکتر اسماعیل میرزایی

  دکتر اسماعیل میرزایی (مدیر گروه)
دکترای نانوفناوری پزشکی 

ایمیل : 
 e_mirzaei@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32305471 داخلی 106 

زمینه­ های تحقیقاتی: ساخت و کاربرد نانوساختارها در مهندسی بافت، نانوالیاف، هیدروژل­ها و نانوهیدروژل­ها، مطالعات سمیت برون-تن و درون-تن نانومواد، ساخت و کاربرد پزشکی نانوذرات فلزی و مغناطیسی 

   
دکتر یونس قاسمی

  دکتر يونس قاسمي
متخصص بیوتکنولوژی دارویی

 ایمیل :  
ghasemi@sums.ac.ir


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32340034 

  

دکتر سید جواد مرتضوی

دکتر سيدمحمدجوادمرتضوي (استاد مدعو)
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 
پسا دکترای رادیوبیولوژی 

 
ایمیل : mmortazavi@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشیCV

شماره تماس:32349332
    دکتر علی محمد امانی

دکترای تخصصی شیمی آلی

آدرس ایمیل : amani_a@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 شماره تماس:32305471 داخلی 109

زمینه های تحقیقاتی: 
نانو کریستال های دارویی، نانو کاتالیست ها، نانو الیاف پلیمری، نانو بیوسنسورها، بیومتریال، نانو حامل های دارویی 

 
دکتر آزادی

دکتر امیر آزادی (استاد مدعو)

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس (داروسازی صنعتی)

آدرس ایمیل: aazadi@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV


زمینه های تحقیقاتی: سامانه های نوین دارورسانی/ نانوژل / نانوذرات لیپیدی/ سامانه های ژل شونده در محل/فارماکوکینتیک/نوروفارماکوکینتیک


دکتر عليرضا مهدي زاده (استاد مدعو)
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

ایمیل :mahdizadehta831@mums.ac.ir

 سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32319332

 

 

 
دکتر رسول امینی

 دکتر سارا رسول اميني (استاد مدعو)

دکترای تخصصی شیمی دارویی 


ایمیل : 
rasoulamini@sums.ac.ir

شماره تماس: 32424128 داخلی 241


 دکتر علیرضا ابراهیمی نژاد (استاد مدعو)
دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی

ایمیل : 
 a_ebrahimi@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

زمینه های تحقیقاتی :نانوزیست فناوری - سنتز و سنتز زیستی نانوساختارها - آنالیز نانومواد

 


دکتر احمد غلامی (استاد مدعو)
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

 ایمیل: 
  ghasemi@ Gholami@sums.ac.ir
سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
شماره تماس: 32424128 داخلی 301

زمینه های تحقیقاتی:

آماده سازی سیستم های دارورسانی پپتیدی و پروتئینی مبتنی بر فن آوری نانو - ارزیابی مولکولی، برون تنی و درون تنی سامانه های دارورسانی پروتئینی بر اساس نانو فناوری - آماده سازی نانوذرات مغناطیسی و فانکشنالیزه کردن آنها به عنوان نانوداروهای زیست سازش پذیر و ارزیابی بیولوژیک آنها - سنتز و ارزیابی نانوذرات ضدمیکروبی - بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها - فراهم سازی، مهندسی ژنتیک و بررسی اثرات پروبیوتیک‏ها و پری بیوتیک‏ها به عنوان مکمل‏های دارویی - بیوسنتز و فرمولاسیون پپتیدها و پروتئین‏های دارویی

 

 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-27 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ