اعضای هیات علمی گروه نانوفن آوری پزشکی


دکتر اسماعیل میرزایی

  دکتر اسماعیل میرزایی (مدیر گروه)
دکترای نانوفناوری پزشکی 

ایمیل : 
 e_mirzaei@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32305471 داخلی 106 

زمینه­ های تحقیقاتی: ساخت و کاربرد نانوساختارها در مهندسی بافت، نانوالیاف، هیدروژل­ها و نانوهیدروژل­ها، مطالعات سمیت برون-تن و درون-تن نانومواد، ساخت و کاربرد پزشکی نانوذرات فلزی و مغناطیسی

 

   
دکتر یونس قاسمی

  دکتر يونس قاسمي
متخصص بیوتکنولوژی دارویی

 ایمیل :  
ghasemi@sums.ac.ir


سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32340034 

  

دکتر سید جواد مرتضوی

دکتر سيدمحمدجوادمرتضوي (استاد مدعو)
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 
پسا دکترای رادیوبیولوژی 

 
ایمیل : mmortazavi@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشیCV

شماره تماس:32349332دکتر بیژن زارع

دکتر بیژن زارع
دکترای زیست فن آوری دارویی

ایمیل : zare_b@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32305488
 

 

دکتر علی محمد امانی

دکترای تخصصی شیمی آلی

آدرس ایمیل : amani_a@sums.ac.ir  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

 

شماره تماس:32305471 داخلی 109

زمینه های تحقیقاتی: 
نانو کریستال های دارویی، نانو کاتالیست ها، نانو الیاف پلیمری، نانو بیوسنسورها، بیومتریال، نانو حامل های دارویی
 


دکتر عليرضا مهدي زاده (استاد مدعو)
دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

ایمیل :mahdizadehta831@mums.ac.ir

 سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32319332

 

 

 
دکتر رسول امینی

 دکتر سارا رسول اميني (استاد مدعو)

دکترای تخصصی شیمی دارویی 


ایمیل : 
rasoulamini@sums.ac.ir

شماره تماس: 32424128 داخلی 241


 


دکتر آزادی
 
دکتر امیر آزادی (استاد مدعو)

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس (داروسازی صنعتی)

آدرس ایمیل: aazadi@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV


زمینه های تحقیقاتی: سامانه های نوین دارورسانی/ نانوژل / نانوذرات لیپیدی/ سامانه های ژل شونده در محل/فارماکوکینتیک/نوروفارماکوکینتیک
 

 


دکتر احمد غلامی (استاد مدعو)
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

 ایمیل: 
  ghasemi@ Gholami@sums.ac.ir
سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
شماره تماس: 32424128 داخلی 301

زمینه های تحقیقاتی:

آماده سازی سیستم های دارورسانی پپتیدی و پروتئینی مبتنی بر فن آوری نانو - ارزیابی مولکولی، برون تنی و درون تنی سامانه های دارورسانی پروتئینی بر اساس نانو فناوری - آماده سازی نانوذرات مغناطیسی و فانکشنالیزه کردن آنها به عنوان نانوداروهای زیست سازش پذیر و ارزیابی بیولوژیک آنها - سنتز و ارزیابی نانوذرات ضدمیکروبی - بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها - فراهم سازی، مهندسی ژنتیک و بررسی اثرات پروبیوتیک‏ها و پری بیوتیک‏ها به عنوان مکمل‏های دارویی - بیوسنتز و فرمولاسیون پپتیدها و پروتئین‏های دارویی

 

 


دکتر علیرضا ابراهیمی نژاد (استاد مدعو)
دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی

ایمیل : 
 a_ebrahimi@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

زمینه های تحقیقاتی :نانوزیست فناوری - سنتز و سنتز زیستی نانوساختارها - آنالیز نانومواد

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-29 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ