دکتر بیژن زارع  – عضو هیات علمی گروه زیست فناوری ، معاون آموزشی دانشکده

دکتر محمد نامی  – عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب ، معاون پژوهشی دانشکده و سردبیر مجله JAMSAT

دکتر هادی علیقلی  – عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب ، معاون دانشجویی - فرهنگی دانشکده

دکتر امیر رحیمی  – عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی ، رئیس دفتر استعداد درخشان دانشکده، رئیس مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

دکتر وحید رزبان  – عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی ، سردبیر نشریه علوم نوین 

دکتر ساناز علایی – عضو هیات علمی گروه بیولوژی تولید مثل

دکتر علی اکبر علیزاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی – کاربردی

دکتر فرزانه خادمی  – عضو هیات علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی - کاربردی

دکتر اسماعیل میرزایی -  عضو هیات علمی گروه نانوفناوری پزشکی 

دکتر علی محمد امانی  – عضو هیات علمی گروه نانوفناوری پزشکی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-30 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ