دکتر هادی علیقلی  – عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب ، معاون آموزشی  و معاون دانشجویی - فرهنگی دانشکده

دکتر محمد نامی  – عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب ، معاون پژوهشی دانشکده و سردبیر مجله JAMSAT

دکتر امیر رحیمی  – عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی ، رئیس دفتر استعداد درخشان دانشکده، رئیس مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

دکتر وحید رزبان  – عضو هیات علمی گروه پزشکی مولکولی ، سردبیر نشریه علوم نوین 

دکتر ساناز علایی – عضو هیات علمی گروه بیولوژی تولید مثل

دکتر علی اکبر علیزاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی – کاربردی

دکتر فرزانه خادمی  – عضو هیات علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی - کاربردی

دکتر اسماعیل میرزایی -  عضو هیات علمی گروه نانوفناوری پزشکی 

دکتر علی محمد امانی  – عضو هیات علمی گروه نانوفناوری پزشکی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-29 9:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ